Natuurlijk beloop van Methylmalonacidurie en Propion Acidurie met het oog op de uitbreiding van de hielprikscreening

Erasmus MC Rotterdam

Dr. Monique Williams
Dr. Femke Molema
Dr. Iris Plug

Stofwisselkrachtsubsidie: € 20.000
Start: 1 mei 2018
Duur: 12 maanden

Patienten met een methylmalonacidurie (MMA) of een propion acidurie (PA) hebben tegenwoordig een langer leven dankzij de huidige behandelingsmogelijkheden, zoals een eiwit beperkt dieet en aanvullende kunstvoedingen en sondes (neus- maag en verbinding middels slangetjes via de huid naar de maag) om gegarandeerde inname van voeding te bewerkstelligen en metbole ontregelingen te voorkomen. Echter de toekomstverwachting is, zeker voor de vroeg neonatale presentaties (met een metabole ontregeling) nog lang niet optimaal.
Binnenkort zal de screening naar deze ziekten middels de hielprik ingevoerd gaan worden. Men gaat er vanuit dat de ziektewinst met name te behalen is voor de patienten met de latere presentaties, nog zonder metabole ontregeling. Mogelijk zullen ook patienten met (zeer) milde ziektebeelden door deze screening worden gevonden. De vraag is dan of deze "patienten" uberhaupt ziek kunnen worden. Ook voor hen is het belangrijk daar antwoord op te kunnen geven.
Om effectiviteit van screening te kunnen bepalen is het nodig het natuurlijk beloop van deze ziekten te kennen.

In de afgelopen jaren heeft het relatief lang geduurd om effectiviteit en verbeteringen, maar ook aanvullende diagnostiek nodig gemaakt om ouders beter te kunnen informeren over de gevolgen van de vastgestelde ziekte, met name als het om milde beelden gaat. Hier willen we van tevoren adequate plannen voor kunnen maken.

Ondanks alles ontwikkelen veel patienten nadelige gevolgen van deze ziekten (complicaties): hartfalen, slechte nierfunctie, bijna blindheid en alvleesklierontsteking, herseninfarct. Deze complicaties worden waarschijnlijk (mede)veroorzaakt door energie tekort als gevolg van deze ziekten.

De bedoeling van deze studie is om het natuurlijk beloop van deze ziekten met de huidige behandelingsmogelijkheden in kaart te brengen en deze (anoniem) in een patientenregister onder te brengen.
Dit is van belang om wanneer de neonatale screening naar deze ziekten van start gaat, we de juiste klinische gegevens, laboratorium gegevens en complicaties van deze ziekten gebruiken om de effectiviteit van screening te toetsen, maar ook om in de toekomst behandelingen te kunnen evalueren.
Het uiteindelijke doel is om een meest optimale behandeling te starten, voor elk van de verschillende subtypen ziekten de juiste parameters voor follow up vast te stellen en in de toekomst het vervolg van deze patienten te kunnen vastleggen en evalueren van de ingestelde behandeling. Dit onderzoek zullen we doen door in de academische centra waar patienten behandeld worden te bezoeken en de medische dossiers en de laboratorium onderzoeken, door middel van ee ncode de gevens in het register te plaatsen.

Update 08-05-2018:
Op dit moment is de het patiëntenregister aangemaakt waarin de gegevens van alle Nederlandse patiënten met MMA en PA veilig kunnen worden opgeslagen. Binnenkort zal er worden gestart met het verzamelen van de data zoals hierboven beschreven. U als ouders en patiënten kunt hiervoor op korte termijn, na telefonisch contact, een toestemmingsformulier verwachten waarin u toestemming kunt geven tot het anoniem gebruik van uw gegevens voor dit patientenregister. 
 

Onderzoeks overzicht