ANBI gegevens stofwisselkracht

Naam Organisatie
 • Stichting Stofwisselkracht
RSIN/KVK nummer
 • RSIN: 851740066
 • KVK: 55500013 
ANBI nummer 84814

Internetadres Contact
 • Postadres: Delftlaan 185, 2023 LG Haarlem
 • Bezoekadres: Delftlaan 185, 2023 LG Haarlem
 • Email: info@stofwisselkracht.nl
 • Telefoon: 0638502400 

Doelstelling
 • Het werven van fondsen voor onderzoek en onderzoek stimulerende activiteiten op het gebied van stofwisselingsziekten door het organiseren van activiteiten.
De organisatie heeft met geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

Beleidsplan
 • Stofwisselkracht werft op een sportieve en originele manier fondsen voor onderzoek naar stofwisselingsziekten. Stofwisselkracht doet dit geheel transparant en sociaal.
 • Stofwisselkracht heeft een actueel beleidsplan. Deze is op te vragen via info@stofwisselkracht.nl

Het werk
 • De manier van fondsenwerving. Stichting Stofwisselkracht bundelt de krachten van individuen die gezamenlijk de strijd aangaan tegen stofwisselingsziekten. De Stofwisselkracht medewerkers zijn allemaal vrijwilligers en  gaan allen met veel inzet, betrokkenheid en inzet voor onze doelstelling.
 • Het beheer van het vermogen. Stofwisselkracht heeft geen mensen in dienst, maar bestaat uit tijdelijke werkgroepen van wisselende samenstelling rondom acties en evenementen. Stofwisselkracht heeft geen kantoor, maar werkt volgens de principes van Het Nieuwe Werken en vanuit 'the cloud'. Wij proberen alle kosten gesponsord te krijgen, maar dat lukt niet altijd. Van elk evenement zijn de opbrengsten en uitgaven openbaar, want wij geloven in transparantie. Zo ontvangen wij bijvoorbeeld geen salarissen
 • De besteding van het vermogen Het vermogen wordt besteed aan onderzoeksprojecten op het gebied van Stofwisselingsziekten. Minimaal een keer per jaar worden ingediende onderzoeksaanvragen beoordeeld en gehonoreerd door de onafhankelijke Wetenschappelijke Raad van Stichting Stofwisselkracht.
 
Bestuurders
 • Ir. Marike Han-Groenendijk (voorzitter)
 • Ir. Chung-San Han (secretaries)
 • Marcel Slotboom (penningmeester)
 • Ir. Andre Soff (bestuurslid)
 •  
Beloningsbeleid
 • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Stofwisselkracht heeft geen mensen in dienst, maar bestaat uit tijdelijke werkgroepen van wisselende samenstelling rondom acties en evenementen.
Fondsenwervende activiteiten
Stichting Stofwisselkracht tracht haar doelstelling te bereiken door:
 • Het (doen) organiseren, stimuleren, coördineren en faciliteren van fondsenwerving, gericht op zowel particulieren, bedrijven en overhead;
 • Het (doen) organiseren van activiteiten en/of evenementen
 • Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn;
 • Zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten – verrichten wat naar oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
Stofwisselkracht stelt gegevens uit haar donateursbestand niet zonder toestemming van donateurs beschikbaar aan derden.

Jaarrekening
 • De Jaarrekeningen van Stofwisselkracht zijn hier te downloaden

Donaties

Jouw donatie is welkom op NL41RABO0107695022 t.n.v. Stichting Stofwisselkracht
BIC : RABONL2U
KvK : 55500013
ANBI : 84 814