Aanvraagprocedure en criteria

Om de ontvangen fondsen verantwoord te besteden, heeft stofwisselkracht sinds 2014 een wetenschappelijke adviesraad ingesteld. Deze raad beoordeelt eens per jaar de subsidieaanvragen voor onderzoeksprojecten en is samengesteld uit gerenomeerde professionals uit het vakgebied. Door deze samenstelling met leden uit verschillende academische onderzoekscentra wordt een objectieve beoordeling van de onderzoeksvoorstellen gewaarborgd.

De wetenschappelijke adviesraad geeft adviezen aan het bestuur waar het gaat om besteding van gelden en de criteria waar ingediende onderzoeksaanvragen aan moeten voldoen. Alle leden van de medische adviesraad vervullen hun functie onbezoldigd.

Beschikbaar in 2019: € 250.000 (*4)
Toegekend in 2018: € 233.662 (*3)
Toegekend in 2017: € 352.161(*2)
Toegekend in 2016: € 152.146 (*1)
Toegekend in 2015: € 115.982
Toegekend in 2014: € 100.900

Brief Call for Grant 2019

Procedure subsidieaanvraag Stofwisselkracht

Stofwisselkracht Instructies voor invullen Grant Application Form FIN April 2019

Stofwisselkracht Grant Application Form FIN April 2019

(*4) Beschikbaargesteld door Stofwisselkracht, Join4Energy en de Axel Foundation.
(*3) Beschikbaar gesteld door Stofwisselkracht, Ride4Kids, Join4Energy, Biking4Energy en de Axel Foundation.
(*2) Beschikbaar gesteld door Stofwisselkracht, Ride4Kids, Join4Energy, Energy4Kids en Biking4Energy.
(*1) Beschikbaar gesteld door Stofwisselkracht, Ride4Kids, en Join4Energy.


 
Bead I-cell disease

Erasmus MC Rotterdam - Center for Lysosomal and Metabolic Diseases (CLMD)    Onderzoeksleiders: Prof....

Druggable Targets In Lysosomal V-ATPase Dysfunction-DETAILED

Universiteit Utrecht en UMC Utrecht    Onderzoeksleiders: Dr....

Magnetic immunocapture of organelles to elucidate subcellular metabolite alterations in inborn errors of metabolism

UMC Utrecht   Onderzoeksleiders: Dr. Judith Jans en Dr. Fried Zwartkruis Onderzoeksteam:...

PGM1 deficiency and cardiac failure: striking a CDG to the heart

Radboud UMC Onderzoeksleiders: Conte Federica, M.S. en Prof. Dr. Dirk...

Brain connectivity in a mitochondrial related disease model

Radboud UMC Onderzoeksleiders: Dr. Ria de Haas en Prof. Jan Smeitink Onderzoeksteam: Lisa...

Improving therapeutic efficacy in Fabry patients with anti alphaGAL antibodies

Amsterdam UMC Onderzoeksleiders:  Dr M. Langeveld, internist, specialist...

Stem-cell derived hepatocytes to study patient-specific disease signatures of GSD Ia

Beatrix Kinderziekenhuis UMC-Groningen Onderzoeksleider: Dr. Ir. M.H. oostveer...

Mitochondria-endoplasmic reticulum interactions and calcium homeostasis in mitochondrial myopathies; the effects on energy production

UMC Radboud - Nijmegen Onderzoeksleider: Christiaan Saris, MD, Phd Onderzoeksteam: Dirk...

Innovative diagnostics in cerebrospinal fluid of patients with neurometabolic disorders

UMC Radboud Nijmegen Onderzoeksleiders: Dr. Karlien L.M. Coene , Clinical Chemist...

A neurophysiologic model of MELAS disease

Onderzoeksleiders:  Dr. Tamas Kozicz, Radboudumc, Department of Anatomy Dr....

Natuurlijk beloop van Methylmalonacidurie en Propion Acidurie met het oog op de uitbreiding van de hielprikscreening

Erasmus MC Rotterdam Dr. Monique Williams Dr. Femke Molema Dr. Iris Plug Stofwisselkrachtsubsidie:...

Development of a stem cell-based therapy to treat cartilage and bone symptoms in Mucopolysaccharidosis type VI

Erasmus MC Onderzoeksleiders: Prof. Dr. Ans van der Ploeg W.W.M. Pim Pijnappel,...

Preparations for a future clinical trial with the m.3243A>G mutation: a pilot study

UMC-Radboud Onderzoeksleider: Prof. Dr. Jan Smeitink Onderzoeksteam: Drs. Saskia...

The PKU diet revisited: optimizing outcome by large neutral amino acid supplementation

UMC-Groningen Onderzoeksleiders: Prof. Dr. Francjan van Spronsen en Prof. Dr. Eddy...

Farmacologische correctie als mogelijke therapie voor erfelijke stofwisselingsziekten

AMC-Amsterdam Onderzoeksleider: Prof. Dr. Hans R. Waterham Deelnemende onderzoekers:...

Het effect van drinkbare keton-esters op het skeletspiermetabolisme in GSD IIIa patiënten.

Beatrix Kinderziekenhuis UMC-Groningen Onderzoeksleider: Dr. T.G.J. Derks en...

Nieman Pick studie

AMC-Amsterdam Onderzoeksleiders: Prof. Carla Hollak en Dr. A.G. Holleboom Deelnemende...

Improving treatment in patients with long chain fatty acid oxidation disorders

Emma Kinderziekenhuis (AMC-Amsterdam) en Wilhelmina Kinderziekenhuiz (UMC-Utrecht) Onderzoeksleider:...

Design and validation of a rapid screening tool to identify involuntary movements in patients with inborn Errors of Metabolism

UMC-Groningen Onderzoeksleider: Dr. Tom de Koning Onderzoeksteam: Drs. Anouk Kuiper,...

Unraveling psychiatric co-morbidity in dopa-responsive dystonia: is serotonin the common pathway

UMC-Groningen Onderzoeksleider: Dr. Tom de Koning Titel: Unraveling psychiatric...

Sugar analogues as substrate reduction therapy for mucopolysaccharidoses

AMC - Amsterdam Onderzoeksleider: Naomi van Vlies, PhD Deelnemende onderzoekers:...

Het natuurlijk beloop van hereditaire fructose intolerantie: de vette lever paradox

Maastricht UMC in samenwerking met UMC Leuven (Belgie) Dr. Martijn C.G.J. Brouwers...

Donaties

Jouw donatie is welkom op NL41RABO0107695022 t.n.v. Stichting Stofwisselkracht
BIC : RABONL2U
KvK : 55500013
ANBI : 84 814