Aanvraagprocedure en criteria

Om de ontvangen fondsen verantwoord te besteden, heeft stofwisselkracht sinds 2014 een wetenschappelijke adviesraad ingesteld. Deze raad beoordeelt eens per jaar de subsidieaanvragen voor onderzoeksprojecten en is samengesteld uit gerenomeerde professionals uit het vakgebied. Door deze samenstelling met leden uit verschillende academische onderzoekscentra wordt een objectieve beoordeling van de onderzoeksvoorstellen gewaarborgd.

De wetenschappelijke adviesraad geeft adviezen aan het bestuur waar het gaat om besteding van gelden en de criteria waar ingediende onderzoeksaanvragen aan moeten voldoen. Alle leden van de medische adviesraad vervullen hun functie onbezoldigd.

Beschikbaar in 2022: € 225.000 (*5)
Toegekend in 2019: € 217.843 (*4)
Toegekend in 2018: € 233.662 (*3)
Toegekend in 2017: € 352.161(*2)
Toegekend in 2016: € 152.146 (*1)
Toegekend in 2015: € 115.982
Toegekend in 2014: € 100.900

Brief Call for Grant 2022

Procedure subsidieaanvraag Stofwisselkracht

Stofwisselkracht Instructies voor invullen Grant Application Form FIN 2022

Stofwisselkracht Grant Application Form FIN 2022

(*5) Beschikbaargesteld door Stofwisselkracht, Join4Energy en de Axel Foundation.
(*4) Beschikbaargesteld door Stofwisselkracht, Join4Energy en de Axel Foundation.
(*3) Beschikbaar gesteld door Stofwisselkracht, Ride4Kids, Join4Energy, Biking4Energy en de Axel Foundation.
(*2) Beschikbaar gesteld door Stofwisselkracht, Ride4Kids, Join4Energy, Energy4Kids en Biking4Energy.
(*1) Beschikbaar gesteld door Stofwisselkracht, Ride4Kids, en Join4Energy.


 
Pathogenic mechanism of glutaminase deficiency caused by short tandem repeat expansions in GLS

Erfelijke metabole ziekten leiden vaak tot ernstige lichamelijk en verstandelijke...

Hoe leren patiënten omgaan met de beperkingen van de ziekte van McArdle

Radboud UMC Onderzoeksleider: Dr. Nicol Voermans Deelnemende onderzoekers (v.l.n.r.):...

Bead I-cell disease

Erasmus MC Rotterdam - Center for Lysosomal and Metabolic Diseases (CLMD)    Onderzoeksleiders: Prof....

Magnetic immunocapture of organelles to elucidate subcellular metabolite alterations in inborn errors of metabolism

UMC Utrecht   Onderzoeksleiders: Dr. Judith Jans en Dr. Fried Zwartkruis Onderzoeksteam:...

Stem-cell derived hepatocytes to study patient-specific disease signatures of GSD Ia

Beatrix Kinderziekenhuis UMC-Groningen Onderzoeksleider: Dr. Ir. M.H. oostveer...

Mitochondria-endoplasmic reticulum interactions and calcium homeostasis in mitochondrial myopathies; the effects on energy production

UMC Radboud - Nijmegen Onderzoeksleider: Christiaan Saris, MD, Phd Onderzoeksteam: Dirk...

Innovative diagnostics in cerebrospinal fluid of patients with neurometabolic disorders

UMC Radboud Nijmegen Onderzoeksleiders: Dr. Karlien L.M. Coene , Clinical Chemist...

Development of a stem cell-based therapy to treat cartilage and bone symptoms in Mucopolysaccharidosis type VI

Erasmus MC Onderzoeksleiders: Prof. Dr. Ans van der Ploeg W.W.M. Pim Pijnappel,...

Donaties

Jouw donatie is welkom op NL41RABO0107695022 t.n.v. Stichting Stofwisselkracht
BIC : RABONL2U
KvK : 55500013
ANBI : 84 814