Het natuurlijk beloop van hereditaire fructose intolerantie: de vette lever paradox

Maastricht UMC in samenwerking met UMC Leuven (Belgie)
Dr. Martijn C.G.J. Brouwers (UMC Maastricht)

Dr. David Cassiman (UMC Leuven)
Stofwisselkrachtsubsidie: € 19.050,00
startdatum: 1 December 2015
looptijd: 15 maanden

Hereditaire fructose intolerantie (HFI) is een aandoening waarbij de verwerking van fructose (vruchtensuiker) in het lichaam verstoord is. Patiënten met HFI kunnen ernstig ziek worden wanneer zij fructose-bevattende voedingsmiddelen eten. Met een fructose-beperkt dieet lijken zij een normaal leven te kunnen leiden.
Dit onderzoek is er op gericht de lange termijn gevolgen van HFI te onderzoeken. Er zijn aanwijzingen dat HFI een ophoping van vet in de lever kan veroorzaken, ondanks het fructose-beperkt dieet. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de conditie van de bloedvaten. Volwassen patiënten met HFI zullen worden gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek. Er zal onder andere een scan van de lever en metingen aan de bloedvaten verricht worden.
De uitslagen van dit onderzoek zullen uitwijzen of patiënten met HFI ook op oudere leeftijd extra in de gaten gehouden moeten worden.

Indien patiënten met hereditaire fructose intolerantie geïnteresseerd zijn in dit onderzoek en graag zouden willen deelnemen, kunnen zij contact opnemen met Nynke Simons, arts-onderzoeker (n.simons@maastrichtuniversity.nl).

Onderzoeks overzicht