Zeven onderzoeken in 2015 van start dankzij Stofwisselkracht!

Heel goed nieuws! Stofwisselkracht stelt in 2015 maar liefst  €116.000 beschikbaar voor deze zeven onderzoeken naar stofwisselingsziekten:  
 
1 AMC-Amsterdam
Onderzoeksleider: Dr. Annet Bosch
Titel: Eight years of newborn screening for Classical Galactosemia in The Netherlands: outcomes and future perspective
Stofwisselkrachtsubsidie: €18.543
Lees meer....
 
2 AMC-Amsterdam
Onderzoeksleider: Dr. Marc van Engelen
Titel: Phenotype prediction in X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD): the promise of 7 Tesla MRI
Stofwisselkrachtsubsidie: €14.000
 
3 AMC-Amsterdam
Onderzoeksleider: Dr. Naomi van Vlies
Titel: Sugar analogues as substrate reduction therapy for mucopolysaccharidoses (MPS)
Stofwisselkrachtsubsidie: €20.000
Lees meer....
 
4 UMC-Groningen
Onderzoeksleider: Dr. Tom de Koning
Titel: Unraveling psychiatric co-morbidity in dopa-responsive dystonia: is serotonin the common pathway
Stofwisselkrachtsubsidie: €19.389
Lees meer....
 
5 UMC-Utrecht
Onderzoeksleider: Dr. Sabine Fuchs
Titel: Liver stem cells for treatment of inherited metabolic disorders
Stofwisselkrachtsubsidie: €10.000
Lees meer....
 
6 UMC-Maastricht
Onderzoeksleider: Dr. Estela Rubio
Titel: Next step towards the understanding of the galactosemias: first descriptive study of the patient registry data
Stofwisselkrachtsubsidie: €15.000
Lees meer....
 
7 UMC-Maastricht/UMC Leuven
Onderzoeksleider: Dr. Martijn Brouwers/Dr. David Cassiman
Titel: Natural history of hereditary fructose intolerance: the fatty liver paradox
Stofwisselkrachtsubsidie: €19.050
Lees meer....
 
Dit bedrag is bijeengebracht door (ouders van) patienten, familie, vrienden en andere gulle gevers. Stofwisselkracht heeft geen betaalde krachten, geen kantoor en geen inhuur van bijvoorbeeld free-lancers. Kosten voor organisatie en middelen konden in 2015 volledig gedekt worden door verschillende bedrijfssponsors. Deze kosten bedroegen minder dan 10% van de totale omzet. 

 

Nieuws overzicht