Mastication training in adult patients with mitochondrial diseases

UMC Radboud Nijmegen

Onderzoeksleiders:
Dr. M, Janssen, algemene interne geneeskunde
Dr. L. van den Engel - Hoek, revalidatie - logopedie

Onderzoeksteam:
Drs. S. Knuijt, UMC Radboud
Dr. J.T. Groothuis, UMC Radboud
R. Kloppers, student logopediewetenschappen Universiteit Utrecht

Krachtbundelsubsidie van Biking4Energy: € 5.616

Kauwproblemen (pijn en vermoeidheid) komen vaak voor bij mensen met een mitochondriële aandoening. Uit onderzoek weten we dat training (fietsen met een lage intensiteit) een goed effect heeft op de aandoening. Bij een onderzoek met kauwtraining met kauwgom bij jongens met Duchenne (spierziekte) zagen we een goed effect op de efficiëntie van het kauwen. Met deze studie willen we onderzoeken of kauwtraining ook toegepast kan worden bij patiënten met een mitochondriële aandoening .    

Onderzoeks overzicht