Magnetic immunocapture of organelles to elucidate subcellular metabolite alterations in inborn errors of metabolism

UMC Utrecht
 
Onderzoeksleiders: Dr. Judith Jans en Dr. Fried Zwartkruis
Onderzoeksteam: Prof. dr. Nanda Verhoeven-Duif, Dr. Jolita Ciapaite, Denise Westland
  
 
Krachtbundelsubsidie: €24.622 waarvan €4.545 Ride4Kids en € 20.077 Stofwisselkracht
 
Startdatum: 1 januari 2019 
Looptijd: 6 maanden

Ons lichaam bestaat uit cellen. Elke cel neemt voedingstoffen op en gebruikt die om energie uit te winnen of nieuwe celonderdelen van te bouwen, deze processen worden stofwisseling genoemdIn een cel zijn er verschillende delen, met elk hun eigen stofwisseling. Zo is de stofwisseling in het compartiment van de mitochondriën anders dan de stofwisseling Het omzetten van voedingsstoffen naar energie gebeurt in delen van de cel, die mitochondriën worden genoemd. In andere delen van de cel, de lysosomen, worden eiwitten afgebroken, waarna de cel uit de brokstukken nieuwe eiwitten voor zichzelf kan maken. Al deze processen samen noemen we stofwisseling.  
Een nieuwe manier om duizenden stoffen (metabolieten) in de cel te meten is metabolomicsMetabolomics kan ons helpen om stofwisselingsziekten beter te begrijpen. Ook kunnen we met metabolomics nieuwe markers - een soort vlaggetjes voor bepaalde ziekten - vinden om te onderzoeken wat er met een patiënt aan de hand isDat helpt artsen om de juiste diagnose te stellen. Tot nu toe werd bij onderzoek naar stofwisselingsziekten met metabolomics nog weinig rekening gehouden met de verschillende delen van de cel. Er is nu een nieuwe methode ontwikkeld om die compartimenten sneller en beter te scheiden van elkaar. Daarmee kunnen we metabolomics nog preciezer uitvoeren en het inzicht in stofwisselingsziekten vergroten.  Voor patiënten met stofwisselingsziekten betekent dit dat we de diagnose steeds nauwkeuriger kunnen stellen. Dat helpt weer om, als het even kan, maatwerk te maken van behandeling en zorg.

Onderzoeks overzicht