Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad van Stofwisselkracht beoordeelt eens per jaar de subsidieaanvragen voor onderzoeksprojecten. Gevraagd en ongevraagd geeft de Wetenschappelijke Adviesraad  adviezen aan het bestuur waar het gaat om besteding van gelden en de criteria waar ingediende onderzoeksaanvragen aan moeten voldoen. Alle leden van de medische adviesraad vervullen hun functie onbezoldigd.

 
 
Ans van der Ploeg

Professor Dr. Ans van der Ploeg, Erasmus MC Expertisecentrum voor lysosomale en...

Leo Kluijtmans

Mijn eerste kennismaking met stofwisselingsziekten stamt uit 1993, toen ik als jonge...

Henk Blom

Voorzitter Wetenschappelijke Advies Raad. Professor erfelijke stofwisselingsziekten...

Donaties

Jouw donatie is welkom op NL41RABO0107695022 t.n.v. Stichting Stofwisselkracht
BIC : RABONL2U
KvK : 55500013
ANBI : 84 814