De onderzoeken die wij komende tijd gaan steunen

Met trots laat het bestuur van Stofwisselkracht weten dat de wetenschappelijke adviesraad van Stofwisselkracht in 2017 de volgende onderzoeksprojecten positief heeft beoordeeld:

Annet Bosch, AMC
Subsidie: € 24.600
The promise of MRI for unraveling Galactosemia

Hans Waterham, AMC
€ 16.000
Towards a novel therapeutic approach for primary hypoeroxaluria type 1

Hidde Huidekoper, Erasmus MC
€ 15.500
Towards newborn screening for Cerebrotendinious Xanthomatosis: optimalization of a novel newborn screening method using bile alcohol glucuronides and metabolite ratios

Monique Williams, Erasmus MC
€ 20.000
Natural history of Methylmalonic Aciduria and Propionic Aciduria in the Netherlands in view of forthcoming  newborn screening in the near future : epidemiology, genotype-phenotype correlations, treatment and outcome

Mike Broeders, Erasmus MC
€ 25.000
Development of a stem cell-based therapy to treat cartilage and bone symptoms in Mucopolysaccharidosis type VI

Saskia Koene, UMC Radboud
€ 25.000
Preparations for a future clinical trial in children with mitochondrial encephalopathy: two pilot studies

Saskia Koene, UMC Radboud
€ 25.000
Selenoprotein deficient mitochondrial disease: towards efficient clinical trials in an ultra-rare disease

Karlien Coene, UMC Radboud
€ 25.000
Innovative diagnostics in cerebrospinal fluid of patients with neurometabolic disorders

Christiaan Saris, UMC Radboud
€ 25.000
Mitochondria-endoplasmic reticulum interactions and calcium homeostasis in mitochondrial myopathies; the effects on energy production

Kozicz and Nadif, UMC Radboud
€ 25.000 
A neurophysiologic model of MELAS disease

Lenie van den Engel, UMC Radboud
€ 5.616
Mastication training in adult patients with mitochondrial diseases

Nanda Verhoeven, UMC Utrecht
€ 15.000
Secondary deficiencies of serine synthesis

Willemijn Van Rijt, UMC Groningen
€ 24.980
Pharmacokinetics and tissue deposition of sodium-D,L-3-hydroxybutyrate (3-HB): experimental animal studies towards better treatment of patients with Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency (MADD)

Truus Abbink, VU-mc
€ 25.000
Vanishing white matter in urgent need of an enzyme assay

Wij volgen het advies van onze wetenschappelijke adviesraad van Stofwisselkracht, om deze onderzoeken financieel te ondersteunen op.
 
Stofwisselkracht bundelt de krachten met Axelfoundation, Ride4Kids, Join4Energy, Biking4Energy en Energy4Kids.

Mede namens de samenwerkende stichtingen wensen wij
de onderzoeksteams heel veel succes toe met hun belangrijke
onderzoek.

Hartelijke groet,
Marike Groenendijk, voorzitter stichting Stofwisselkracht

Nieuws overzicht